Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


Dünya kaynaklarının her geçen gün azaldığı, hızlı tüketimin yaşandığı hayatımız içerisinde, fireleri azaltarak, geri dönüşüme önem verip, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen gösteren çevreye duyarlı ve saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır. Bu amaçla; doğal kaynak tüketimini rasyonel kullanmak, çevreyi kirletici unsurları ve çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek, dünya standartlarının uygun gördüğü çevre dostu hammaddeleri kullanmaya ve firelerimizi tekrar üretim hayatına kazandıracak üretim sistemlerine önem vererek, yasal kanun ve mevzuatlar dahilinde sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmak, bütün üretim faaliyetlerimizde gelecek yarınlarımıza temiz ve yaşanabilir dünya bırakabilecek özende minimum atık maksimum kalite firma çevre politikamızdır..

2021 Yılı Güncel Kataloğumuz Sizlerle