İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


İnsan her şeyin üstünde kıymetli değerlidir. Allah'ın en kıymetli varlığı insan olduğuna göre, gereken kıymeti en üst seviyede vermek firma prensibimizdir. Tüm personelimiz sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmaya layıktır" felsefesinden hareketle,.


İş arkadaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmelerimizin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,

İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

İş arkadaşlarımızın bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,

İşletme alanlarımız içerisinde, çalışanlarımız dışında 3. Şahıslarada aynı hassasiyeti göstereceğimiz beyan ve taahhüt ediyoruz.  


2021 Yılı Güncel Kataloğumuz Sizlerle